התפילין הכשרות שאנו מציעים ללקוחותינו הן ברמת ההידור הבסיסית ביותר. תפילין אלו פשוטות אך יפות מאוד, ומחירן זול מרמות ההידור הגבוהות יותר.

לבחירתך, שלושה נוסחי הכתב- אר”י ז”ל, ספרדי, בית יוסף.