בדיקת תפילין

מנהגים שונים יש בבדיקתם

תפילין מעיקר הדין,  אין צורך לבדקם. העמד דבר על חזקתו. וחזקת הכשרות בתוקף, כל עוד אין גורם חיצוני המפר אותה. ומובא בירושלמי, עירובין נ”ט ה”ב : על הלל הזקן המעיד על כך שתפיליו ירושה הן לו מהסבא שלו.

 אמנם מנהג חב”ד לבדוק תפילין  מדי שנה.

 אך יש פוסקים הממליצים לבדוק תפילין לפחות כל ארבע שנים.

יש מאחרוני הפוסקים הסוברים שכיוון הבדיקה כרוכה בהוצאת הפרשיות מהבתים יש בדבר משום גרימת נזק מיותר לבית ולפרשיה .

אמנם יש צדק בדברי אחרונים אלו , אולם מן הנסיון רב השנים כבר ראיתי כמה מקרים , שאלמלי הבדיקה , אדם יכול להתהלך בלא לדעת שתפיליו פסולים. ובדידי הווא עובדא שאף על פי שקנו לי הורי את התפילין מתלמיד חכם גדול וסופר מומחה לאחר 13 שנה כשבדקתי אותם נתברר לי שהיה חסר בהם מילה “את” “ואהבת את ה אלוהיך ”  ומאז זה לי לצו חיים להשתדל במצווה זו יותר ולתקן במקום שאפשר.

למעשה תפילין שאינם בשימוש מתמיד הרי נגרעה חזקתם וצריכות בדיקה . כמו כן תפילין שנתקבלו בירושה ממישהו שנפטר , גם צריך בדיקה.  משום שהתפילין מאריך חייו של אדם , ואם נפטר אותו אדם נגרעה חזקתם…..

מעבר לכך נבדקת תקינות הרצועות במידתם ובשחרותם.

אכות הפרשיות והבתים ,על פי הדינים המפורטים בהלכה.